Connect with us

สาระน่ารู้

น้ำท่วมสุราษฎร์ กระทบกว่า 100 ครัวเรือน ทบ.จัดกำลังช่วยเหลือเต็มที่

เนื่องจากหลายวัน มานี้ฝนตกหนักและติดต่อกันเป็นจำนวน มากส่งผลให้มวลน้ำจากอำเภอพระแสงถึงอำเภอพุนพินแล้วมวลน้ำท่วมเข้าสู่บ้านเรือนของชาวบ้านเบื้องต้นได้รับผลกระทบมากกว่า 100 ครัวเรือน


ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมณฑลทหารบกที่ 45 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ได้จัดกำลังพลและย านพาหนะ ร่วมกับปลัดป้องกันอำเภอพุนพินและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายน้ำดื่มช่วยขนย้ายสิ่งของ ให้แก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตาปีจำนวน 100 ครัวเรือน


ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากมวลน้ำแม่น้ำตาปีที่ไหลล้น มาจากอำเภอพระแสง และส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่หนึ่งหมู่สามและหมู่สี่ โดยมวลน้ำสูง 30 ถึง 80 เซนติเมตรเข้าท่วมสวนไร่นาของชาวบ้านได้รับผลกระทบประมาณ 400 ไร่


ส่วนในอำเภอพระแสงถึงแม่มวลน้ำจะลดลง แต่ก็ยังอยู่ในช่วงวิกฤต และมวลน้ำไหลมาสมทบที่อำเภอพุนพินประกอบกับอำเภอพุนพินเป็นพื้นที่ใกล้ทะเล และในช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้ล้นตลิ่งกว่าน้ำตอนบนจะระบายลงทะเลได้หมด คาดว่าต้องใช้เวลา

More in สาระน่ารู้

error: Content is protected !!