Connect with us

สาระน่ารู้

4 เทคนิคที่พ่อแม่ควรรู้ ส่งเสริมพัฒนาการลูกให้สมวัย

กรมอนามัยได้แนะนำสีเทคนิคส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิค กิน กอด เล่น เล่า สำหรับพ่อแม่ ซึ่งมีวิธีง่ายง่ายจากนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงศูนย์ถึงห้าปีนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องกระตุ้นสร้างพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัย

กินในช่วง 0-3 ปีแรกสมองของเด็กจะเจริญเติบโตได้อย่างเร็วมากช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เด็กจะได้เรียนรู้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมอง แม่ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุหกเดือนและทานอาหารตามวัยจนถึงอายุสองปีขึ้นไป รวมไปถึงการที่เด็กได้ดื่มนมแม่จะทำให้เด็กได้ใกล้ชิดทำให้เกิดสายใยความรักความผูกพันสำหรับแม่และลูกเป็นจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นในใจของเด็กทำให้เติบโตมาเป็นคนที่มีทั้งไอคิวและอีคิวที่ดีในอนาคต

กอด พ่อแม่ควรกอดลูกในทุกวันเพื่อให้เด็กได้รับรู้ว่าพ่อแม่ รักแล้วหวังดีกับลูกอีกทั้งการอบรมต้องทำด้วยความรักความเข้าใจใช้เหตุผลไม่ควรใช้อารมณ์บังคับลูกจะทำให้ลูกเสียกำลังใจอีกทั้งพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างคอยให้คำแนะนำพูดชมเชยเมื่อลูกทำได้สำหรับเด็กเล็กเพียงแค่กอดอย่าง อ่อนโยนหอมแก้มตรบมือเพียงเท่านี้ก็รู้สึกดีใจมากแล้ว

เล่น พ่อแม่คือของเล่นชิ้นแรกและของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูก การเล่นที่ดีที่สุดคือการร้องเพลงกับลูกช่วงแรกเกิดถึงหกเดือนพ่อแม่ควรเลือกของเล่นที่มีเสียง เป็นภาพ เลือกสิ่งที่เด็กสามารถจับคว้าได้ เลือกซื้อของเล่นที่มีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กอีกทั้งการทดสอบร่างกายก็เป็นสิ่งที่ดีที่พ่อแม่ควรทำ

เล่า พ่อแม่สามารถเล่านิทานให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์ การเล่าด้วยภาพประกอบการใช้เสียงสูงต่ำหรือร้องเพลงขณะเล่านิทานจะทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้ทั้งนี้พ่อแม่ต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งดีดีอื่นๆให้ลูกไปพร้อมกันเพื่อที่จะให้ลูกได้เติบโตสมไวในทุกๆด้าน

More in สาระน่ารู้

error: Content is protected !!